Grenz

Grenz is een doordeweeks smokkelspel, dat nadien uitmondt in een confrontatie met discriminatie en racisme. Kortom: een levensecht en toegankelijk spel over denken in vakjes en waartoe dat kan leiden.

 • Leeftijd
  +12 jaar
 • Duur
  2 uur

Spelregels

De groep wordt in vier verdeeld aan de hand van de speelkaarten:
de harten, de koeken, de klaveren en de schoppen.

De speelkaart geldt als een 'identiteitskaart' en wordt zichtbaar opgespeld. Nadat de groepen ingedeeld zijn, gaat elke groep op zoek naar 2 geschikte kampen (vertrek- en eindplaats voor het smokkelen). Het doel van het spel is om smokkelwaar van het ene kamp naar het andere te brengen. Hoe doe je dat?

In het kamp krijg je een bagagekaart, dat kan ofwel smokkelwaar zijn ofwel gewone bagage. Tijdens het overlopen naar het andere kamp kom je spelers tegen van een ander team. Als je iemand aantikt moet die speler zijn/haar bagagekaart aan jou laten zien. Als het smokkelwaar is, mag je die afpakken. De speler van het andere team moet dan terug naar zijn/haar kamp om een nieuwe bagagekaart.


Verder krijg je aan het begin ook een 'reispas'. Als een douanier je tikt, dan moet je je reispas afgeven en naar de centrale post gaan achter een nieuwe reispas.


Na een tijdje wordt het spel stilgelegd. Iedereen komt naar de centrale post met alle smokkelwaar uit het eindkamp en we bekijken de uitslag. Normaal zal elk team, afhankelijk van welke kleur hun identiteitskaart ook heeft ongeveer evenveel smokkelwaar hebben. We hervatten nu het smokkelspel, maar er zijn enkele nieuwe spelregels.

 • Als een speler met een zwarte identiteitskaart getikt wordt door een rode speler moet hij/zij én zijn reispas en zijn/haar bagagekaart afgeven en dus terugkeren naar zowel het beginkamp als de centrale post.

 • Als een zwarte getikt wordt door een douanier gebeurt hetzelfde, maar hij krijgt er nog een zwarte stip op het aangezicht bij.

 • Een zwarte speler, die een rode speler tikt, krijgt enkel zijn/haar bagagekaart.

 • Als een douanier een rode speler tikt, gebeurt er niets

Nabespreking

 • Hoe voelde het om rode - dus goede - te zijn en hoe voelde het om zwarte - dus slechte - te zijn


 • Was er een reden om aan te nemen dat de roden 'goed' waren en de zwarten 'slecht'?
 • Wilden jullie als 'goede' ploeg (de roden) de 'slechte' ploeg (de zwarten) echt te pakken krijgen? Waarom?


 • Waren jullie als zwarten echt bang om door de roden en de douaniers gepakt te worden?
  Waarom?

Een initiatief van

De GenereuzenDe Warmste Week

in samenwerking met

Katholieke Landelijke JeugdChiroFOS Open ScoutingJe beestigste jeugdbewegingKatholieke Studerende JeugdJeugd Rode Kruis VlaanderenScouts & Gidsen VlaanderenEvangelisch jeugdverbond