BuddyBuddy

Lijst met beperkingen

Beperkingen hoéven helemaal niet beperkend te zijn. Je moet gewoon weten hoe je met elke beperking om kan gaan.

ADHD
ADHD staat voor ‘Attention Deficit Hyperactivity Disorder’ of om het met andere woorden te zeggen ‘Alle Dagen Heel Druk’. Dat is althans het beeld dat de meesten onder ons hebben over ADHD, maar eigenlijk klopt die beschrijving niet helemaal. Hoewel veel kinderen met ADHD last hebben van hyperactiviteit kan het ook zijn dat ze enkel last hebben van aandachtsproblemen of impulsiviteit.
Lees meer
Autisme
Het kind met autisme bestaat eigenlijk niet. Net zoals tussen jij en ik zijn er tussen kinderen met autisme erg veel verschillen.
Lees meer
Blinden en slechtzienden
Onze ogen zitten heel merkwaardig in elkaar. Met allerlei onderdelen kan om verschillende redenen iets mislopen. Vaak kan dat opgelost worden met een bril of lenzen of via een medische ingreep. Indien niet, dan spreken we van een visuele beperking.
Lees meer
Doven en slechthorenden
Dove of slechthorende kinderen zien eruit zoals iedereen. Het is een beperking die niet meteen zichtbaar is op het eerste moment maar die wel erg zware gevolgen heeft voor het kind of de jongere.
Lees meer
Fysieke beperking
Een fysieke beperking verwijst naar een probleem of obstakel in de lichamelijke context waardoor de bewegingsmogelijk verstoord wordt.
Lees meer
Verstandelijke beperking
Een verstandelijke beperking is een ontwikkelingsstoornis (probleem ontstaat voor 18 jaar) waarbij de verstandelijke vermogens zich niet met normale snelheid ontwikkelen en meestal nooit een gemiddeld niveau zullen bereiken.
Lees meer

Een initiatief van

De GenereuzenDe Warmste Week

in samenwerking met

Katholieke Landelijke JeugdChiroFOS Open ScoutingJe beestigste jeugdbewegingKatholieke Studerende JeugdJeugd Rode Kruis VlaanderenScouts & Gidsen VlaanderenEvangelisch jeugdverbond